Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Datum objave: 9. rujna 2015.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 
KLASA: 112-03/15-03/8
URBROJ: 2109/1-09-15-43
Čakovec, 08. rujna 2015.
 
Na temelju odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijama u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, objavljuje
 
 
OBAVIJEST
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA  I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 
 
I.
Pisano testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije na radno mjesto administrativni referent održat će se dana 16. rujna 2015. godine u 9,00 sati u velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
 
II.
 
Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji mogu pristupiti pisanom testiranju.
 
Formalnim uvjetima udovoljavaju sljedeći kandidati:
 

 1. TAMARA URODA, Čakovec, Vukovarska 9

 

 1. MARIJA BIBER, Ferketinec 43

 

 1. DARIO BULJAN, Strahoninec, Palih boraca 1A

 

 1. LANA DOMJANIĆ, Čakovec, I.G.Kovačića 61A

 

 1. ANTONIO TOPLEK, Štefanec, V.Nazora 21A

 

 1. VLADIMIRA MLINARIĆ, Belica, Prvomajska 65

 

 1. PETRA TARODI, Varaždin, Preloška 1C

 

 1. SONJA MAČEK, Palovec, Glavna 112

 

 1. JASMINKA BEGIĆ, Čakovec, Zrinsko-frankopanska 8

 

 1. KARMEN PLEČKO, Šemovec, Koprivnička 3

 

 1. DUŠANKA GAĆEŠA, Čakovec, Zavnoh-a 38

 

 1. PETRA ŠPIRANEC, Varaždin, Toplička 8

 

 1. INES RUNJAK, Pribislavec, Ruđera Boškovića 37

 

 1. DARINKA VRZAN, Benkovec 33, Mala Subotica

 

 1. IVANA ŠKUBA, Pribislavec, Bana Josipa Jelačića 41A

 

 1. BRANKA ŠARIĆ, Belica, Braće Radića 51
 2. MARKO POČEKAJ, Ivanovec, Radnička 10

 

 1. VEDRAN HUĐEK, Žigrovec, Vladimira Nazora 18

 
Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao svoju prijavu.
 III.
Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti održat će se naknadno, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
IV.
Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljene su na web stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr.
 
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta kandidata.
 
 
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content