Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP-ODS d.o.o. ZAGREB, ELEKTRA ČAKOVEC

Datum objave: 27. veljače 2015.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - 10(20) kV kabelski vod od TS 35/10 kV ŽELEZNA GORA do TS 10(20)/0,4 kV ŽELEZNA GORA "VUČ 3" (Br. 805), 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2318/1, 2318/2, 2323, 2439/2, 2442, 3605, 3608 k.o. Železna Gora (lokacija – Železna Gora).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2015. godine od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000003
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0005
Čakovec, 26.02.2015.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content