CIJELI TEKST OGLAS (PDF)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (PDF)

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije

1. STRUČNI REFERENT ZA GRADNJU
– 20 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

UVJETI:
– srednja stručna sprema, arhitektonske, građevinske, geodetske ili tehničke struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT
– 10 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

UVJETI:
– srednja stručna sprema, ekonomske ili upravne struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

 

CIJELI TEKST OGLAS (PDF)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (PDF)