Namjera Build Up Skills inicijative Inteligentne energije u Europi je povećati broj kvalificiranih radnika u ukupnoj građevinskoj radnoj snazi u Europi. Prijavljeni prijedlozi moraju demonstrirati prioritete u skladu sa nacionalnim smjernicama razrađenim pod Stupom I ili im moraju odgovarati. Projekti mogu uključivati razvoj novih i/ili poboljšanje postojećih tečajeva (uključujući razvoj materijala, edukacija trenera), koordinacijske aktivnosti za postavljanje/unapređenje i upravljanje masovnim obrazovnim programima (što uključuje uspostavu dobrovoljnih sporazuma, mehanizme akreditacije i certifikacije, financijske aranžmane) kao i promotivne/komunikacijske aktivnosti.

 

Rok za prijavu: 28.11.2013.

 

Više informacija…