Otvoren je natječaj u sklopu PROGRESS programa – „Potpora aktivnostima koje provode organizacije civilnog društva organizirane na razini Europske unije“ koji nastoji poduprijeti aktivnosti koje doprinose razvoju, provedbi i praćenju europskih i nacionalnih zakonodavstva isključivo na području nediskriminacije i integracije Roma, jednakih prava za osobe s invaliditetom i jednakost između žena i muškaraca.


Rok za prijavu: 1.10.2013.

Više informacija…