Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj za pilot-projekte, kao dio međunarodnog projekta u suradnji s Europskom organizacijom za građansku akciju (European Citizens Action Service – ECAS) iz Belgije pod nazivom ‘Trostruko A za građane: Pristup informacijama, savjetovanje i aktivna pomoć (Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help) za koji je odobrena podrška Europske komisije. Glavni cilj projekta je širenje koncepta savjetovanja i podrške građanima na jugistočnu Europu i Tursku te osnaživanje organizacija civilnoga društva u jačanju uloge građana i nadzoru djelovanja vlada.

Rok za prijavu
: 21.8.2013.


Više informacija…