U sklopu IV. komponente IPA programa objavljen je natječaj “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II” za dodjelu bespovratnih sredstava. Cilj ovog natječaja je pružanje potpore lokalnim dionicima u definiranju, kreiranju, olakšavanju i provedbi lokalnih politika zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima kroz partnerski pristup u Republici Hrvatskoj. U sklopu ovog natječaja održat će se informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

Rok za prijavu: 27.9.2013.

Više informacija…