Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv studentima za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz za 2012. / 2013.

Datum objave: 20. prosinca 2012.

POZIVI_2011

JAVNI POZIV
redovitim studentima s područja MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz za akademsku godinu 2012./2013.

I.
Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redoviti studenti s područja Međimurske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
- da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;
- da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu;
- da imaju prebivalište na području Međimurske županije najmanje dvanaest mjeseci u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz te
- da su državljani Republike Hrvatske.

II.

Pored općih uvjeta iz točke 1. ovog Poziva, pravo na subvencionirani prijevoz mogu ostvariti redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:
1.    Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju na području Međimurske županije i Grada Varaždina pravo iz ove točke ostvaruju kroz sufinanciranje troškova javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom ili željezničkom prometu u iznosu od 50,00 kuna mjesečno. Pravo na sufinanciranje troškova javnog linijskog prijevoza u iznosu od 50,00 kuna mjesečno, studenti za tekuću akademsku godinu imaju za mjesece od veljače do lipnja 2013. godine te za rujan i listopad 2013. godine.
2.    Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju u Zagrebu, Koprivnici, Križevcima, Zaboku, Zaprešiću ili Maruševcu pravo iz ove točke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 10 (deset) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 7 (sedam) jednosmjernih vožnji autobusima na redovnim linijama iz Čakovca i to prijevoznika Autobusni promet d.d. Varaždin „u stečaju“ za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zaključno do 31. listopada 2013. godine.
3.    Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju u Rijeci/Opatiji, Puli ili Zadru pravo iz ove točke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom ili karnet karata koje vrijede za 4 (četiri) jednosmjernih vožnji autobusima na redovnim linijama iz Čakovca i to prijevoznika Autobusni promet d.d. Varaždin „u stečaju“ prema navedenim  mjestima za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zaključno do 31. listopada 2013. godine.
4.    Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodnih točaka, pravo iz ove točke ostvaruju kroz dodjelu iskaznice koja vrijedi za 6 (šest) jednosmjernih vožnji željeznicom za akademsku godinu 2012./2013. odnosno zaključno do 31. listopada 2013. godine.
5.    Studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji studiraju u inozemstvu pravo iz ove točke ostvaraju kroz dodjelu iznosa od 500,00 kuna u 2013. godini. Navedeni iznos isplatiti će se studentima na njihove žiro račune.

III.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza, studenti su prilikom prijave na ovaj Javni poziv dužni dostaviti Međimurskoj županiji sljedeću dokumentaciju:

1. Čitko ispunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti na službenim
internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr ili
osobno na porti Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.
2. Potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu, izdanu od strane
visokog učilišta na koje je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na
subvencionirani prijevoz.
3. Presliku osobne iskaznice.
Međimurska županija zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije, od studenta koji je podnio prijavu zatraži i drugu dokumentaciju (potvrdu o prebivalištu i domovnicu), ukoliko utvrdi da je isto potrebno radi utvrđivanja prava studenta na subvencioniranje troškova prijevoza, sukladno ovom Javnom pozivu.


IV.

Prijave s traženom dokumentacijom treba poslati ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu; Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec s naznakom „za subvenciju troškova prijevoza studenata“ najkasnije do 20. siječnja 2013. godine. Prijave s nepotpunim podacima kao ni prijave bez kompletne potrebne dokumentacije neće se razmatrati niti uvrstiti u program sufinanciranja troškova prijevoza redovitih studenata s područja Međimurske županije.

V.

Prijavu studenata razmatra Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije. Obavijest o ostvarivanju prava na subvencionirani prijevoz redovitih studenata s područja Međimurske županije te o vremenu i mjestu preuzimanja mjesečnih pretplatnih karata ili iskaznica biti će objavljena do 08. veljače 2013. godine na službenim internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.  

VI.
Sve dodatne informacije o provedbi postupka za ostvarivanje prava na sufinanciranja troškova prijevoza mogu se dobiti na brojevima telefona: 040/374-222 i 040/374 225.

VII.
Ovaj Javni poziv otvoren je od dana objave na službenim internetskim stranicama Međimurske županije do 20. siječnja 2013. godine. Međimurska županija zadržava pravo, bez ikakvih dodatnih obrazloženja, djelomično ili u cijelosti poništiti ovaj Poziv.

Ž U P A N
Ivan Perhoč

Prilog:
Prijavnica (DOC)

KLASA:     402-07/12-02/29
URBROJ: 2109/1-01-12-02
Čakovec, 20. prosinca 2012.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content