Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za dodjelu studentskih kredita 2012.

Datum objave: 17. veljače 2012.

NATJECAJI_2011
Pravo na dodjelu kredita imaju građani s prebivalištem na području Međimurske županije najkasnije od 18. veljače 2010. godine ukoliko su:
1.    redovni studenti preddiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije
2.    redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji plaćaju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama.   

Detaljne informacije  i dokumenti potrebni za prijavu nalaze se u raspisu natječaja.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10) i Izmjena i dopuna Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 1/12)  župan Međimurske županije 17. veljače 2012. raspisuje

Natječaj za dodjelu studentskih kredita


I.

Pravo na dodjelu kredita imaju građani s prebivalištem na području Međimurske županije najkasnije od 18. veljače 2010. godine ukoliko su
1.    redovni studenti preddiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije
2.    redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji plaćaju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama.   

II.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj za obje kategorije korisnika su:
1.    ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj
2.    potvrda o upisu s naznakom statusa studenta te smjera i studijske grupe
3.    kopija važeće osobne iskaznice studenta izdane do 18. veljače 2010. ili potvrda PU Međimurske kojom se dokazuje neprekidno prebivalište od 18. veljače 2010.

Studenti koji traže kredit za plaćanje troškova školarine moraju priložiti i potvrdu o visini školarine, iznosu koji je podmiren te o rokovima plaćanja preostale školarine s naznakom broja računa i ostalih podataka potrebnih za plaćanje.

III.

Redovnim se studentima krediti isplaćuju na osobne račune u mjesečnim ratama od po 1.000 kuna, a krediti za školarine isplaćuju se isključivo na račune visokoškolskih ustanova. Maksimalni iznos kredita za dodiplomske, diplomske i integrirane studije je 50.000, a za doktorske 75.000 kuna.
Kredit se isplaćuje na osnovi ugovora s Međimurskom bankom Čakovec. Vraćanje kredita osigurava se jamstvom ili drugim banci prihvatljivim instrumentom osiguranja. Korisnik kredita može imati sudužnika.
Međimurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate, mirovanja i počeka, uz uvjete iz Pravilnika, te najmanje 1% kamata tijekom otplate.
Obvezu vraćanja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza po kreditu preuzima korisnik. Za otplatu kredita zaračunava se promjenjiva godišnja kamatna stopa od 4,99%. Rok otplate za redovne je studente jednak dvostrukom vremenu korištenja (u koje nije uračunato vrijeme počeka) - maksimalno 10 godina (120 mjeseci). Za korisnike kredita za školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita. Korisnik može, prilikom sklapanja ugovora o kreditu, ugovoriti i kraći rok otplate.

IV.

Prednost pri dodjeli kredita redovnim studentima imat će studenti javnih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj te, ovisno o broju prijavljenih, studenti završnih godina dodiplomskih i diplomskih studija, a pri dodjeli kredita za školarine studenti završnih semestara doktorskih studija.

V.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, do 24. ožujka 2012.

VI.

Odluku o dodjeli kredita donosi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih kredita Međimurske županije, a obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljene sudionicima najkasnije do 25. travnja 2012.

VII.

Ovaj natječaj, obrasci za podnošenje prijava te Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima s njegovom izmjenama i dopunama objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

KLASA:   604-02/12-02/1
URBROJ: 2109/1-01-12-01

ŽUPAN
Ivan Perhoč

Dokumenti:

- Pravilnik (PDF)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama (PDF)
- Prijavnice redovni studenti (.DOC)
- Prijavnice školarine (.DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content