Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15),  izradio je Izvješće o tržištu nekretnina za područje Međimurske županije za 2019.godinu, na koje izvješće je Zajedničko Procjeniteljsko povjerenstvo Međimurske županije i Grada Čakovca na 19. Sjednici održanoj elektroničkim putem izdalo suglasnost.

PRILOG: