Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.“

Temeljem spomenutog Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava.

Potpore će se dodjeljivati subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju.

Javni poziv biti će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine

Informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, soba 63, R. Boškovića 2, Čakovec, na tel. 040-374-238 ili putem elektronske pošte: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr

Prilog:

  1. Javni poziv (PDF)
  2. Program potpora (PDF)
  3. Izmjene Programa potpora (PDF)
  4. Obrazac prijave (DOC)
  5. Obrazac skupne izjave (XLSX)
  6. Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (DOC)
  7. Obrazac izjave o usklađenosti s uvjetima javnog poziva (DOCX)