Cilj: Raspisani su natječaji u okviru mjera Sastanci građana pobratimljenih gradova, Projekti građana, Mjere potpore, Aktivno europsko sjećanje, Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova.


Rokovi za prijavu na svaku pojedinu mjeru se razlikuju.


Više informacija…