Prelog

Popis naselja: Prelog, Otok, Čehovec, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Hemuševec

Gradonačelnik/načelnik: Ljubomir Kolarek
Dana grada/općine: 06. prosinca

Adresa: Glavna 33, 40323 Prelog
Telefon: 040/645-301
Fax: 040/645-691
Email: ured-grada@prelog.hr
Web stranica: www.prelog.hr


Prelog je drugi grad po veličini u Međimurskoj županiji. Prvi put spominje se 1264. godine, u povelji bana Rolanda od Ratolda.
Iz antičkog doba, na području grada nalazi se ruralni kompleks villa rustica, kod Ferenčice, Ciglišća i Varaščine, datiran u III. stoljeće. Prelog je ime (Prelak, Perlak, Perlok) dobio prema hrvatskoj riječi vlak, odnosno kajkavskoj riječi vleči, vlačiti, prevlačiti. Tijekom XVIII. stoljeća u Prelogu je osnovana manufaktura za preradu sirove svile, prva poznata manufaktura u Međimurju.

GRADONAČELNIK
Ljubomir Kolarek (HDZ)

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Zdravko Kvakan (HSS)

PREDSJEDNIK VIJEĆA: Đuro Ujlaki (HDZ)

ZAMJENIK: Marijan Glavina (HSS)

ZAMJENIK: Dražen Novak (HNS)

VIJEĆNICI:
4. Anica Antolek Hrgar (HNS)
5. Silvija Crnković (HDZ)
6. Dubravko Cvetko (KLGB)
7. Josip Hižman (HDZ)
8. Nenad Igrec (SDP)
9. Anđelko Lončarić (HSS)
10. Zdravko Marčec (HDZ)
11. Ivana Martinec (HDZ)
12. Margit Mirić (HDZ)
13. Josip Novak (HSS)
14. Ivan Šimunković (SDP)
15. Mario Vrbanec (SDP)