Donja Dubrava

Popis naselja: Donja Dubrava

Gradonačelnik/načelnik: Marijan Varga
Dana grada/općine: 13. srpnja

Adresa: Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
Telefon: 040/688-033
Fax: 040/688-919
Email: opcina@donjadubrava.hr
Web stranica: www.donjadubrava.com


Općina Donja Dubrava pokriva najistočniji dio Međimurske županije, u neposrednoj blizini ušća Mure u Dravu.
Na području Donje Dubrave nalazila se velika utvrda Novi Zrin koju je za potrebe obrane od Turaka podigao Nikola Zrinski Čakovečki, a Turci su je razorili 1664. godine. Ovdje se nalazi i HE Dubrava.

NAČELNIK:
Marijan Varga

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Josip Ribić

POTPREDSJEDNICA VIJEĆA: Mihaela Martinčić

VIJEĆNICI:
3. Ana Duhović
4. Zoran Horvat
5. Nada Lisjak
6. Mario Duhović
7. Matija Bogomolec
8. Drago Mikulan
9. Zlatko Haramija
10. Petra Špoljar