Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za mladež

Datum objave: 14. lipnja 2024.

Odbor za mladež
KLASA: 024-01/24-01/15
URBROJ:2109-02-24-01
Čakovec, 14. lipnja 2024.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

8. sjednicu Odbora za mladež
koja će se održati putem e-maila u utorak -18. lipnja 2024. godine s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 15,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-155.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Bojana Petrić, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content