Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

Datum objave: 14. lipnja 2024.

Odbor za poljoprivredu i turizam

KLASA: 320-02/24-01/1
URBROJ: 2109-02-24-01
Čakovec, 14. lipnja 2024.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ( “Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 -pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

7. sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
za utorak – 18. lipnja 2024. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. INFORMACIJA O POLJOPRIVREDI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2023. GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA ZAJEDNIČKA LOVIŠTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-155.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Dijana Novak, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content