Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

17. sjednica Skupštine Međimurske županije - 19. travnja 2024. godine (petak) u 9,00 sati

Datum objave: 12. travnja 2024.

KLASA: 024-02/24-01/3
URBROJ: 2109-02-24-01
Čakovec, 12. travnja 2024.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
17. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 19. travnja 2024. godine (petak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan ujedno i predsjednik Odbora

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU DANA MEĐIMURSKE POPEVKE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA DVORCA FEŠTETIĆ U INTERPRETACIJSKI CENTAR
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – K.O. PRIBISLAVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tamara Blagus, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE ZA 2023. GODINU
Prilog 5. - Obrazac za izradu godisnjeg izvjesca o provedbi PR (xls)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., ravnateljica JU Redea

6. A) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2023. GODINE (na znanje)
B) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE – TEKUĆE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2024. GODINE (na znanje)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu

7. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maja Odrčić – Mikulić, prof., pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava

8. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU (na znanje)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode

9. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Črep, mag. geogr., viši stručni savjetnik u Zavodu

10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Tonka Rajter, struč.spec.oec, direktorica Mesap-a

11. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, dipl. ing./ inf., direktor TICM-a

12. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl. ing. građ., direktor MIN-a

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2023. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e

14. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O RASPODJELI REZULTATA
C) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek Sobočan, prof. ravnateljica Muzeja

15. A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl. soc. radnica, ravnateljica Sigurne kuće

16. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Frana Lana Kanoti, ravnateljica Centra

17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Suzana Belović, dipl. soc. radnica, ravnateljica Doma

18. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJEDLOGU PROŠIRENJA DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vlatka Pleh, dr.med.spec.obiteljske medicine, ravnateljica Doma

19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur., ravnateljica Zavoda

20. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i prim. Marina Payerl – Pal, dr. med., ravnateljica Zavoda

21. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljica Ljekarne

22. A) IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta u mandatu 2020.-2023.
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Iva Medved, predsjednica Savjeta

23. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

24. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite

25. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.polit., predsjednik Povjerenstva

26. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sanja Zdolec Križaić, dipl.iur., predsjednica Povjerenstva

27. A) IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Marija Prekupec, mag.med.techn., predsjednica Povjerenstva

28. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU JURICI VIDOVIĆU, DR. MED.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb


Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r.  • ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA:
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content