Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV redovitim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza vlakom za razdoblje akademske godine 2023./2024. i akademske godine 2024./2025. do 31. prosinca 2024.

Datum objave: 11. listopada 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata vlakom na području Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024. i akademsku godinu 2024./2025. do 31. prosinca 2024. (KLASA: 402-05/23-02/26, URBROJ: 2109-01-23-1) i Ugovoru broj 109/2023. o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije, sklopljenog između Međimurske županije i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (dalje: Prijevoznik) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
redovitim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije
za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova
javnog prijevoza vlakom za razdoblje akademske godine 2023./2024. i
akademske godine 2024./2025. do 31. prosinca 2024.

l. PREDMET POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije, koji redovito studiraju u akademskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. u visokoškolskim ustanovama s područja Republike Hrvatske.
Temeljem Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. (KLASA:022-03/23-07/374, URBROJ: 50301-05/20-23-2) nastavlja se pilot - projekt subvencioniranog prijevoza redovitih studenata, kojim se po jedinstvenoj cijeni od 9,95 EUR (75,00 HRK, fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) mjesečno omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske. Svim redovitim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije trošak prethodno navedene mjesečne subvencije karte snositi će Međimurska županija.
Stoga će redoviti studenti s prebivalištem na području Međimurske županije, koji studiraju na području Republike Hrvatske imati besplatnu uslugu prijevoza u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske tijekom tekuće akademske godine, koja uključuje svakodnevna putovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, odlasci na ljetovanje i druga putovanja, za razdoblje u akademskoj godini 2023./2024. i u akademskoj godini 2024./2025. do 31. prosinca 2024.
Putničke blagajne Prijevoznika ispostavljat će karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom, koju studenti izrađuju i kupuju o svome trošku na blagajnama Prijevoznika, temeljem potvrde koju im dostavlja Međimurska županija, potvrde o prebivalištu i potvrde o redovnom upisu u studijski program visokoškolske ustanove na području Republike Hrvatske.

2. OBVEZNI KRITERIJI
Pravo na sufinancirani prijevoz vlakom po ovom Pozivu ostvaruju studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji su u statusu redovitog studenta akademske godine 2023./2024., a od 1. listopada 2024. u statusu redovitog studenta akademske godine 2024./2025., te su upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu ili privatnu visokoškolsku ustanovu s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

3. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelji se na Javni poziv prijavljuju putem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Međimurske županije (u nastavku ove objave).
Pravo na izdavanje „Potvrde za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“ studenti ostvaruju unosom vlastitih osobnih podataka u aplikacijski sustav (na dnu ovog Poziva) uz učitavanje sljedeće dokumentacije:
1. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovitog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani – u PDF ili JPEG obliku
2. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2024./2025. u statusu redovitog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani – u PDF ili JPEG obliku /za razdoblje od 1. listopada 2024./
3. preslike važeće osobne iskaznice ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani - u PDF ili JPEG obliku.

Prijavitelji će nakon unosa vlastitih osobnih podataka i propisane dokumentacije te nakon što potvrde ispravnost unosa klikom na ikonu „Pošalji“, na adresu elektroničke pošte koju su naveli prilikom unosa podataka, zaprimiti generičku obavijest kako su podaci učitani u sustav i u fazi su provjere korektnosti. Generička obavijest nije „Potvrda za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“.
Provjera korektnosti upisanih podataka i učitane dokumentacije, ukoliko je prijava izvršena vikendom ili neradnim danom može potrajati nekoliko dana. Nakon provjere korektnosti, na adresu elektroničke pošte koju su prijavitelji naveli prilikom unosa podataka pristići će im „Potvrda za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“.
„Potvrdu za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“ prijavitelji su dužni otisnuti i uz potvrdu o prebivalištu (ili presliku osobne iskaznice) i potvrdu visokoškolske ustanove o redovitom upisu u akademsku godinu 2023./2024., a od 1. listopada 2024. za akademsku godinu 2024./2025., dostaviti na putničku blagajnu Prijevoznika, koji će im izraditi pametnu karticu s potrebnim profilom, a čiju izradu prijavitelji osobno financiraju.

4. TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Javni poziv otvoren je tijekom akademske godine 2023./2024. i akademske godine 2024./2025. do 31. prosinca 2024.

5. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije moguće je dobiti na e-mail: prijave.obrazovanje@medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 402-05/23-02/ 28
URBROJ: 2109-01-23-1
Čakovec, 10. listopada 2023.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.


Obrazac Prijave

VAŽNO:

  • molimo obratite pažnju prilikom unosa osobnih podataka, isti moraju biti točni te se trebaju podudarati sa podacima navedenima na potvrdi o prebivalištu i potvrdi o redovnom upisu za školovanje na visokoškolskoj ustanovi kako bi ostvarili pravo na izdavanje Potvrde;
  • adresa elektroničke pošte koju upišete u polje prijave mora biti ispravna, jer ćete na nju zaprimiti obavijest o podnijetoj prijavi te nakon kontrole upisanih podataka i učitane propisane dokumentacije, zaprimiti ćete i "Potvrdu za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom";
  • ukoliko obavijest o podnijetoj prijavi ne zaprimite u vremenskom roku od sat vremena nakon unosa, molimo provjerite pretinac "neželjene pošte"  ili slične pretince te provjerite da li ste upisali ispravnu adresu elektroničke pošte;
  • ukoliko prijavu podnosite u vrijeme vikenda ili blagdana, obratite pažnju da kontrola upisanih podataka i učitane dokumentacije može potrajati više dana.

    PODACI O STUDENTU:

    homecrossmenuchevron-down
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content