Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

14. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 29. rujna 2023.

KLASA: 024-02/23-01/4
URBROJ: 2109-02-23-01
Čakovec, 29. rujna 2023.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
14. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 5. listopada 2023. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OCJENU SUGLASNOSTI ODREDBI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

2. A) PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Slađan Mihoci, mag.admin.publ., predsjednik Odbora
B) PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl. iur., pročelnica Službe za poslove župana

3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl. iur., pročelnica Službe za poslove župana

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl. iur., pročelnica Službe za poslove župana

7. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl. iur., pročelnica Službe za poslove župana
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU PROVOĐENJA OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl. iur., pročelnica Službe za poslove župana

9. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

11. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., ravnateljica ŽUC-a

12. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, mag. edu. politehnike i informatike, predsjednik Zajednice

13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA I ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Meglić, mag.ing.traff., županijski vatrogasni zapovjednik

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina, v.r.

  • ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA:
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content