Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih tijela međimurske županije

Datum objave: 11. rujna 2023.

KLASA: 112-02/23-02/2
URBROJ: 2109-01-23-10
Čakovec, 4. rujna 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 95/2023 od 18. kolovoza 2023. te na mrežnim stranicama Međimurske županije, KLASA: 112-02/23-02/2, URBROJ: 2109-01-23-01 od 4. kolovoza 2023., u dijelu koji se odnosi na:

- točku 2. - Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i web stranici Međimurske županije.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content