Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

DOPUNSKI JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Međimurske županije

Datum objave: 24. kolovoza 2023.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 16/22) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, raspisuje

DOPUNSKI JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Međimurske županije

I.
Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge, te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Međimurske županije, a koje se osniva za:
• kulturne djelatnosti: muzejska, djelatnost, arhivska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička djelatnost i audiovizualna djelatnost
• kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualna umjetnost, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam
• djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
• transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi.

II.
Članovima Vijeća imenuju se kulturni djelatnici, stručnjaci i umjetnici s područja Međimurske županije iz područja umjetnosti i kulture, koji svojim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike, mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

III.
Uz pisane i obrazložene prijedloge kandidata potrebno je dostaviti:
• ime i prezime, podatke o prebivalištu, OIB, elektroničku adresu, telefonski broj kandidata
• životopis predloženog kandidata
• vlastoručno potpisanu suglasnost kandidata o prijedlogu za imenovanje za člana Kulturnog vijeća.

IV.
Prijedlozi s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlozi kandidata za imenovanje članova Kulturnog vijeća Međimurske županije“ .
Osobni podaci kandidata za izbor člana Kulturnog vijeća Međimurske županije dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća Međimurske županije.

Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni, da Međimurska županija kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU LI19) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine“ broj 42/18.).

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

KLASA: 612-01/23-02/2
URBROJ:2109-01-23-6
Čakovec, 24. kolovoza 2023.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content