Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Datum objave: 5. travnja 2023.

Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/1, 3/20, 7/22 i 1/23), Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije donosi

O D L U K U
o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini, KLASA: 402-06/23-02/7, URBROJ: 2109-01-23-2 od 17. veljače 2023. godine, utvrđuje se da formalne uvjete Natječaja ispunjavaju prijave 55 udruga prema sljedećim područjima:

PRIORITETNO PODRUČJE 1.

1. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA „MEĐIMURSKI POTROŠAČ“
2. RAZVOJA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
3. DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA
4. POTROŠAČICA – DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČICA I POTROŠAČA HRVATSKE

PRIORITETNO PODRUČJE 2.

1. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA JUG - ČAKOVEC
2. „VETERAN“ – DRUŠTVO BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
3. UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA – ČAKOVEC
4. „HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA LIJEČENI OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA“
5. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
6. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
7. ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-A MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PRIORITETNO PODRUČJE 3.

1. UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC
2. UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG
3. SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
4. UDRUGA UMIROVLJENIKA GORNJI HRAŠĆAN
5. UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA ČAKOVCA
6. MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
7. UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC

PRIORITETNO PODRUČJE 4.

1. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
3. ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB
4. UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA ČAKOVEC MEĐIMURSKI SLATKIŠI
5. UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“
6. UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
7. KLUB LJEČENIH ALKOHOLIČARA DR. MATO GOLUBIĆ ČAKOVEC
8. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC
9. UDRUGA OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA
10. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
11. SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
12. DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
13. UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
14. ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA - ČAKOVEC
15. UDRUGA „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“
16. UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PRIORITETNO PODRUČJE 5.

1. MLADA PERA – UDRUGA ZA PROMICANJE DJEČJEG LITERARNOG STVARALAŠTVA I BLOGIRANJA
2. „UDRUGA ŽENA MALI MIHALJEVEC“
3. SAVEZ HRVATSKIH ROMA BAJAŠA
4. UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST
5. LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA
6. UDRUGA „MIRNO MORE HRVATSKA“ ČAKOVEC
7. MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB
8. PLATFORMA ZA DRUŠTVENI CENTAR ČAKOVEC
9. GLJIVARSKO DRUŠTVO „SMRČAK“ ČAKOVEC
10. ODRED IZVIĐAČA „SIRIUS“
11. NARTEOS – UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
12. UDRUGA ŽENA PRETETINEC
13. UDRUGA ROMA „ZA BOLJE SUTRA“ KOTORIBA
14. AUTO KLUB „BLACKLISTED“
15. UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA
16. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA
17. UDRUGA MAŽORETKINJA NEDELIŠĆA
18. ŽENE PODUZETNICE MEĐIMURJA
19. DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA
20. BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM
21. UDRUGA AD ASTRA

Članak 2.

Utvrđuje se da su na Natječaj pristigle i prijave sljedećih udruga koje, sukladno točki 2. Natječaja, nisu prihvatljivi prijavitelji:

1. UDRUGA POZITIVA – POTROŠAČKA UDRUGA ZA POMOĆ LJUDIMA U POTREBI I NEVOLJI – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 2.;
2. JU-JITSU KLUB „MS JIU-JITSU BD“ - udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
3. TRKAČKI KLUB RUDAR MURSKO SREDIŠĆE - udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.

Članak 3.

Prijave navedene u članku 1. ove Odluke upućuju se na stručno ocjenjivanje, sukladno članku 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju.
Prijave navedene u članku 2. isključuju se iz postupka ocjenjivanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) i dostavlja se svim udrugama koje su podnijele prijavu na Natječaj.
Članak 5.

Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete Natječaja, nakon dostave ove Odluke, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Prigovori se podnose u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Konačnu odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore.

KLASA: 402-06/23-02/7
URBROJ: 2109-13/01-23-4
Čakovec, 04. travnja 2023. godine

PROČELNICA

Maja Odrčić Mikulić, prof.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content