Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNO NADMETANJE za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Međimurske županije

Datum objave: 27. siječnja 2023.

KLASA: 406-06/23-02/4
URBROJ: 2109-01-23-2
Čakovec, 26. siječnja 2023.

Na temelju Zaključka Župana o prodaji rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Međimurske županije, KLASA: 406-06/23-02/4 , URBROJ: 2109-01-23-1 od 26. siječnja 2023. godine raspisuje se

JAVNO NADMETANJE
za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Međimurske županije

1. PREDMET PRODAJE
• FORD FOCUS 1.4 Ambiente, godina proizvodnje 2002., broj šasije WF0AXXWPDA2M43344, broj prijeđenih kilometara: 271000, neregistriran
-početna cijena: 150,00 eur ( 1.130,17 kn prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna)

• FORD FOCUS 1.4 Ambiente, godina proizvodnje 2002., broj šasije WF0AXXWPDA2M43358, broj prijeđenih kilometara: 185000, neregistriran
-početna cijena: 150,00 eur ( 1.130,17 kn prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna)

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog nadmetanja i ukupne ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

3. UVJETI SUDJELOVANJA
Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.
Ponuditelji su dužni u ponudi naznačiti naziv tvrtke (odnosno ime i prezime) i adresu, OIB, broj telefona, e-poštu i/ili ostale podatke značajne za utvrđivanje identiteta ponuditelja.
Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Međimurske županije obavezno mora sadržavati:
• presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba
• presliku rješenja o upisu u sudski registar ako je ponuditelj pravna osoba, tj. odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe (npr. obrtnici i sl.)
• popunjeni ponudbeni list koji čini sastavni dio ovog Javnog nadmetanja (PRILOG I.)

4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 03. veljače 2022. godine.

5. NAČIN DOSTAVE PONUDA
Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Međimurske županije - NE OTVARAJ", te adresom primatelja (Međimurska županija, R. Boškovića 2, 40000 Čakovec).
Adresa ponuditelja se ispisuje na poleđini omotnice.
Zakašnjele ponude neće se uzimati u obzir i neotvorene će se vratiti ponuditelju. Nepotpune i nepravilne ponude neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

6. ROK VALJANOSTI PONUDE
30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

7. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Svi ponuditelji o ishodu javnog nadmetanja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti će obaviješteni u roku deset dana od dana za dostavu ponuda.
Odabrani ponuditelj dužan je govor o kupoprodaji vozila potpisati u roku 5 dana od dana dostave obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude.
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti javno nadmetanje bez obrazloženja.

8. KRITERIJ ODABIRA
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom (većom od početne).
Ponude s cijenom manjom od početne neće se razmatrati.

9. MJESTO I VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA
Potencijalnim ponuditeljima omogućen je uvid u stanje rabljenih osobnih vozila na adresi Auto moto centra Međimurje d.o.o., Športska 8, 40000 Čakovec svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati uz obveznu prethodnu najavu.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


(Ukoliko dokumente ne možete skinuti na Vaše računalo pokušajte desni klik pa "Spremi vezu kao...")

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content