Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV redovitim studentima za sufinanciranje troškova javnog prijevoza vlakom u 2022./2023. godini [ZATVORENI]

Datum objave: 30. prosinca 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 6001, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata vlakom na području Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. KLASA:402-05/22-02/40, URBROJ:  2109-01-22-1 i Ugovoru br. 159/2022. o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije, sklopljenog između Međimurske županije i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (dalje: Prijevoznik) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV

redovitim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije
za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova
javnog prijevoza vlakom u 2023. godini

l. PREDMET POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije, koji redovito studiraju u akademskoj godini 2022./2023. na visokoškolskim ustanovama s područja Republike Hrvatske.

Temeljem Zaključka Vlade RH od 19. rujna 2022. godine uvodi se pilot - projekt subvencioniranog prijevoza redovnih studenata, kojim se po jedinstvenoj cijeni od 75 kn/ 9,95 EUR mjesečno omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske. Svim redovnim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije trošak prethodno navedene mjesečne subvencije karte snositi će Međimurska županija.

Stoga će redovni studenti s prebivalištem na području Međimurske županije, koji studiraju na području Republike Hrvatske imati besplatnu uslugu prijevoza u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske tijekom tekuće akademske godine, koja uključuje svakodnevna putovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, odlasci na ljetovanje i druga putovanja, u vremenskom terminu od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

Putničke blagajne Prijevoznika ispostavljati će karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom, koju studenti izrađuju i kupuju o svome trošku na blagajnama Prijevoznika, temeljem potvrde koju im dostavlja Međimurska županija, potvrde o prebivalištu i potvrde o redovnom upisu u studijski program visokoškolske ustanove na području Republike Hrvatske.

2. OBVEZNI KRITERIJI

Pravo na sufinancirani prijevoz vlakom po ovom Pozivu ostvaruju studenti s prebivalištem na području Međimurske županije koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2022./2023. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu ili privatnu visokoškolsku ustanovu s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

3. NAČIN PRIJAVE

Prijavitelji se na Javni poziv prijavljuju putem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Međimurske županije (u nastavku ove objave).

Pravo na izdavanje „Potvrde za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“ studenti ostvaruju unosom vlastitih osobnih podataka u aplikacijski sustav (na dnu ovog Poziva) uz učitavanje sljedeće dokumentacije:

  1. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2022./2023. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani – u PDF ili JPEG obliku
  2. preslike važeće osobne iskaznice ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani - u PDF ili JPEG obliku

Prijavitelji će nakon unosa vlastitih osobnih podataka i propisane dokumentacije te nakon što potvrde ispravnost unosa klikom na ikonu „Pošalji“, na adresu elektroničke pošte koju su naveli prilikom unosa podataka, zaprimiti generičku obavijest kako su podaci učitani u sustav i u fazi su provjere korektnosti. Generička obavijest nije „Potvrda za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“.

Provjera korektnosti upisanih podataka i učitane dokumentacije, ukoliko je prijava izvršena vikendom ili neradnim danom može potrajati nekoliko dana. Nakon provjere korektnosti, na adresu elektroničke pošte koju su prijavitelji naveli prilikom unosa podataka pristići će im „Potvrda za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom“.

Potvrdu su prijavitelji dužni otisnuti i uz potvrdu o prebivalištu (ili presliku osobne iskaznice) i potvrdu visokoškolske ustanove o redovnom upisu u akademsku godinu 2022./2023., dužni dostaviti na putničku blagajnu Prijevoznika, koji će im izraditi pametnu karticu s potrebnim profilom, a čiju izradu prijavitelji osobno financiraju.

4. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Međimurske županije moguće je dobiti na e-mail: prijave.obrazovanje@medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 402-05/22-02/39
URBROJ: 2109-01-22-1
Čakovec, 30. prosinca 2022.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.


Obrazac Prijave

VAŽNO:

  • molimo obratite pažnju prilikom unosa osobnih podataka, isti moraju biti točni te se trebaju podudarati sa podacima navedenima na potvrdi o prebivalištu i potvrdi o redovnom upisu za školovanje na visokoškolskoj ustanovi kako bi ostvarili pravo na izdavanje Potvrde;
  • adresa elektroničke pošte koju upišete u polje prijave mora biti ispravna, jer ćete na nju zaprimiti obavijest o podnijetoj prijavi te nakon kontrole upisanih podataka i učitane propisane dokumentacije, zaprimiti ćete i "Potvrdu za sufinanciranje studentskog prijevoza vlakom";
  • ukoliko obavijest o podnijetoj prijavi ne zaprimite u vremenskom roku od sat vremena nakon unosa, molimo provjerite pretinac "neželjene pošte"  ili slične pretince te provjerite da li ste upisali ispravnu adresu elektroničke pošte;
  • ukoliko prijavu podnosite u vrijeme vikenda ili blagdana, obratite pažnju da kontrola upisanih podataka i učitane dokumentacije može potrajati više dana.

ZATVORENE PRIJAVE - NOVI NATJEČAJ USKORO

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content