Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIO BREZOVAČKI, Vratišinec

Datum objave: 6. prosinca 2022.

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000197

URBROJ: 2109-09-1/04-22-0008

Čakovec, 06.12.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIO BREZOVAČKI, HR-40315 Mursko Središće Vratišinec, NOVI BRODEC 26

- dostavlja se

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 2. građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine

na postojećoj građevnoj čestici 252 k.o. Železna Gora u Železnoj Gori

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2022 u 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
 2. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

  Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  MARIO BREZOVAČKI

HR-40315 Mursko Središće, Vratišinec, NOVI BRODEC 26

–  MIHAEL LEŠNJAK - opunomoćenik

HR-40000 Čakovec, Mihovljan, IVANA GORANA KOVAČIĆA 65

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content