Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju dijela Javnog natječaja

Datum objave: 23. studenoga 2022.

KLASA: 112-02/22-02/3
URBROJ: 2109-01-22-30
Čakovec, 26. listopada 2022.

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 96 od 19. kolovoza 2022. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije, u dijelu koji se odnosi na imenovanje:

- pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
- pročelnika Službe za unutarnju reviziju Međimurske županije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i web stranici Međimurske županije.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content