Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DENIS PREMUŠ - SIMONA FUČKO

Datum objave: 21. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000267
URBROJ: 2109-09-1/04-22-0007
Čakovec, 21.10.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DENIS PREMUŠ, HR-40000 Čakovec, Šenkovec, ZELENGAJSKA 7
SIMONA FUČKO, HR-40000 Čakovec, Dunjkovec, NOVA 2B
- dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene – stambene zgrade, 3.b skupine
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 377/1 k.o. Dunjkovec koja se formira od dijela kat.čest.br. 377/1 k.o. Dunjkovec u Dunjkovcu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– DENIS PREMUŠ
HR-40000 Čakovec, Šenkovec, ZELENGAJSKA 7
– SIMONA FUČKO
HR-40000 Čakovec, Dunjkovec, NOVA 2B

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content