Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

9. sjednica Skupštine Međimurske županije - 13. listopada 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 7. listopada 2022.

KLASA: 024-02/22-01/5
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 7. listopada 2022.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
9. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 13. listopada 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl.iur., privremena pročelnica Službe za poslove župana

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Dragica Vugrinec, ing.građ., privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Bojana Borić, dipl. ing. met., univ. spec. oecoing., predstavnica ovlaštenika EKONERG d.o.o. Zagreb

5. INFORMACIJA O STANJU MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Prilog - procjena vrijednosti zemljišta
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC (Prijenos vlasništva nekretnina Općini Donja Dubrava)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE MUZEJU MEĐIMURJE ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurje Čakovec i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

9. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl.iur., privremena pročelnica Službe za poslove župana

10. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

11. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MREŽE PROGRAMA CENTARA IZVRSNOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nives Kolarić Strah, mag.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

12. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

13. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI INES TIZAJ, DR.MED.SPEC.GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina,v.r.

_______________________

DOPUNA DNEVNOG REDA:

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content