Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Međimurska županija otvorila javni poziv za dodjelu 1,3 milijuna kuna bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva

Datum objave: 14. rujna 2022.

Međimurska županija u svom je proračunu za 2022. godinu namijenila 1.300.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u Međimurskoj županiji. Javni poziv, na koji se mogu javiti svi mikro i mali poduzetnici s područja Međimurske županije, objavljen je na internetskim stranicama Županije, a otvoren je do 14. listopada 2022. godine.

Kroz Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuju se bespovratna sredstva poduzetnicima za obavljanje osnovnih djelatnosti, ali i za ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja s ciljem poticanja međimurskih poduzetnika na povećanje razvoja novih proizvoda i usluga, proizvoda koji su inovativni i s većom dodanom vrijednošću.

Program je razvojno usmjeren i dodijelit će se za aktivnosti za sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti koji se odnose na troškove nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i sustava i licenci. Za ovaj oblik aktivnosti poduzetnici mogu ostvariti intenzitet potpore 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova u iznosu od maksimalno 15.000,00 kuna. Također, potpore će se dodjeljivati za sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije što se odnosi na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta). Za ovaj oblik aktivnosti također se može ostvariti intenzitet potpore 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kuna.

Županija posljednje 3 godine samo kroz ovaj program za razvoj poduzetništva izdvojila 3,5 milijuna kuna

Međimurska županija je posljednje tri godine dodijelila ukupno 278 bespovratnih potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva, za što je izdvojeno 3.581.401,95 kuna.

Potpora male vrijednosti temeljem ovog Programa može se dodijeliti mikro i malim poduzetnicima s područja Međimurske županije, a financirat će se ulaganja u djelatnosti definirane Programom potpora (članak 4.).

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2022. godinu, u iznosu od 1.300.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna, uzimajući u obzir ograničenja za potpore male vrijednosti utvrđene de minimis Uredbom Komisije.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali od 1. siječnja 2022. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva. Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati.

Poduzetniku kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u zadnje dvije godine uzastopno (2020. i 2021.), ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 14. 9. 2022. do 14. 10. 2022. godine, a razmatraju se prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva te se dodjeljuju do utroška sredstava.

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije: https://medjimurska-zupanija.hr/2022/09/14/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-poduzetnicima-po-programu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnistva-2/

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content