Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 6. rujna 2022.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 112-02/22-02/3
URBROJ: 2109-01-22-27
Čakovec, 6. rujna 2022.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljuje

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 96/22 te na web stranicama Međimurske županije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje kandidata održat će se prema slijedećem rasporedu:

I. Dana 19. rujna 2022. godine, s počekom u 10,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, održat će provjera znanja za kandidate koji su se javili za radna mjesta pročelnika:
- Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu
- Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i
- Službe za unutarnju reviziju.

II. Dana 20. rujna 2022. godine, s počekom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, održat će provjera znanja za kandidate koji su se javili za radna mjesta pročelnika:
- Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove i
- Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

III. Dana 21. rujna 2022. godine, s počekom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, održat će provjera znanja za kandidate koji su se javili za radna mjesta pročelnika:
- Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava
- Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i
- Službe za poslove župana.

Na web stranicama Međimurske županije nalazi se opći poziv za testiranje, a kandidati čije prijave su bile pravovremene, potpune i udovoljavaju formalnim uvjetima iz javnog natječaja bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, bit će putem elektroničke pošte pozvani na intervju. Intervju će se održati 28. i 29. rujna 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content