Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole, Hrvatske ceste d.o.o.

Datum objave: 19. srpnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000171
URBROJ: 2109-09-1/01-22-0004
Čakovec, 19.07.2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina ulica 3, OIB 55545787885 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000299, URBROJ: 531-06-2-1-1173-18-002 od 28.12.2018. godine, izdaje

RJEŠENJE

O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0017, od 05.07.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 01.08.2019. godine produžuje se za još tri godine, odnosno do 01.08.2025. godine

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content