Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 28. lipnja 2022.

KLASA: 112-02/22-02/2
URBROJ:2109-01-22-11
Čakovec, 28. lipnja 2022.

Na temelju članka 20. stavka 3. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljuje

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje pročelnika:
- Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport i
- Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za imenovanje pročelnika, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 68/22 od 15. lipnja 2022. godine i na web stranicama Međimurske županije.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 4. srpnja 2022. godine (ponedjeljak), u Maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 11,00 sati.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja će o datumu i vremenu testiranja biti osobno obaviješteni putem e-mail adresa koje su naznačili u svojim prijavama na natječaj.

Podnositeljima nepotpunih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Pisana obavijest upućena je i kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje traje 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisani dio provjere navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Međimurske županije.

O vremenu održavanja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Međimurske županije

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content