Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone "Poslovni park Međimurje"

Datum objave: 31. svibnja 2022.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14) i Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/22), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content