Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Datum objave: 20. svibnja 2022.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 024-02/22-03/9
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 20. svibnja 2022.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 23. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA AKATA O KOJIMA ĆE RASPRAVLJATI SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA 7. SJEDNICI, KOJA ĆE SE ODRŽATI 26. SVIBNJA 2022. GODINE
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content