Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

Datum objave: 18. svibnja 2022.

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/19 i 3/20) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje od dana 12. svibnja 2022. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za su/financiranje programa/projekata
sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

Odluka u prilogu:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content