Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Datum objave: 14. travnja 2022.

Na temelju članka 12. stavak 1. točke 13. Statuta Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2109-106/01-18-01 od 6. srpnja 2018. godine, članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, KLASA: 012-04/21-01/01, URBROJ: 2109-106/05-21-01 od 31. svibnja 2021. i članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA na 18. sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine raspisuje se

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije raspisuje natječaj za ravnatelja/icu kojeg imenuje i razrješava Upravno vijeće na razdoblje od četiri godine uz suglasnost župana.

Na natječaj se, sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine" broj 82/08, 69/17), mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat/kinja za ravnatelja/icu mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • magistar društvene, humanističke, tehničke, biotehničke ili druge odgovarajuće struke (VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti)
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata
 • hrvatsko državljanstvo
 • poželjno: vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinja trebaju dostaviti:

 • životopis u Europass formatu
 • domovnicu – elektronički zapis ili presliku
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl. (preslika), popis projekata s nazivima i preciziranim odgovornostima unutar pojedinog projekta
 • plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za razvoj Međimurske županije REDEA za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se zaključno do 25. travnja 2022. godine na adresu Javna ustanova REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec, s naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

                            - NE OTVARATI -

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua) uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja intervjua.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju, te isti može poništiti.

  Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content