Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta JELENA SKLEPIĆ

Datum objave: 15. ožujka 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-02/22-01/8
URBROJ: 2109-09-1/04-22-0007
Čakovec, 09.03.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
JELENA SKLEPIĆ, MURSKA 2, PODTUREN,
OIB: 90107803837
LJUBICA JEZERNIK, IVE LOLE RIBARA 16, NOVO SELO ROK, OIB: 06926005260

  • dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za
– Stambenu građevinu
na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1080 k.o. Podturen u Podturnu, Ulica M. Hasnaša.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.03.2022. u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Izmjena i dopuna građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
– JELENA SKLEPIĆ, MURSKA 2, PODTUREN,
– LJUBICA JEZERNIK, IVE LOLE RIBARA 16, NOVO SELO ROK,

Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: irena.vabec@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content