Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta FILIP PALAŠEK

Datum objave: 10. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000109

URBROJ: 2109/1-09-2/06-22-0016

Čakovec, 10.01.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FILIP PALAŠEK nositelj OPG-a FILIP PALAŠEK, HR-40311 Frkanovec, FRKANOVEC 2

- dostavlja se

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 2. rekonstrukciju pomoćne građevine - spremišta u gospodarsku građevinu za tihe i čiste djelatnosti - vinogradarska djelatnost - kušaona vina, 2.b skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 766/1 k.o. Lopatinec, nastala od k.č.br. 766/1 i djela k.č.br. 766/2 k.o. Lopatinec (Frkanovec 2).

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.01.2022 u 09:00 sati, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis].
 2. Prije pokretanja uvida u spis putem elektroničkog sustava, stranka je dužna zatražiti od voditelja postupka šifru predmeta i lozinku uvida u spis na e-mail adresu zeljka.kovac@medjimurska-zupanija.hr, te je dužna u e-mailu dostaviti dokaz da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).
 3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 4. Stranka koja je izvršila uvid u spis može se tijelu graditeljstva pisanim putem ili na e-mail adresu: zeljka.kovac@medjimurska-zupanija.hr tokom cijelog dana zakazanog uvida izjasniti o namjeravanom građenju ili zatražiti rok za izjašnjavanje putem navedene e-mail adrese od najviše osam dana od dana uvida, uz dostavu dokaza opravdanosti razloga.
 5. Ako se stranka ne izjasni u rokovima iz točke V. ovog poziva, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.
 6. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne izjasni po ovom pozivu. Stranci koja se nije izjasnila po pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU

  Željka Kovač, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  FILIP PALAŠEK nositelj OPG-a FILIP PALAŠEK

HR-40311 Frkanovec, FRKANOVEC 2

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: zeljka.kovac@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content