Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

3. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Datum objave: 11. prosinca 2021.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise
KLASA: 012-03/21-03/6
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 10. prosinca 2021.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
s a z i v a m
3. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 15. prosinca 2021. godine (srijeda) u 15,15 sati
Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje prijedloga akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 4. sjednici, koja će se održati 17. prosinca 2021. godine
2. Informacije, pitanja i prijedlozi
Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content