Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

4. sjednica Skupštine Međimurske županije - 17. prosinca 2021. godine (petak) u 9,00 sati

Datum objave: 11. prosinca 2021.

KLASA: 021-05/21-03/8
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 10. prosinca 2021.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m
4. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 17. prosinca 2021. godine (petak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica privremene pročelnice
3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
4. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
8. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., privremena ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije
9. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik HGSS-a, Stanice Čakovec
10. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica privremene pročelnice
11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maja Odrčić - Mikulić, prof., pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
15. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
16. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije
18. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
19. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije
20. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije
21. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
22. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

  • DOPUNA

23) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA
24) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Zaključak Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
 
Amandman - Željko Pavlic
Amandman - Andreja Marić
Amandman - Ksenija Blagus, Bojana Petrić i Ivica Baksa
 
Zaključak GSV-a
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina
 


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content