Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

2. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport

Datum objave: 11. prosinca 2021.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/21-03/14
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 09.12.2021.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, , 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),
s a z i v a m
2. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za ponedjeljak - 13. prosinca 2021. godine u 13,00 sati
Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI.
2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI.
3. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU.
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-223.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dejan Drabić, mag.inf., v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content