Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta PATRICIJA MARODI

Datum objave: 1. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-05/000033
URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0004
Čakovec, 01.12.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
PATRICIJA MARODI, HR-40321 Mala Subotica,
DRŽIMUREC 63
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– uporabu građevina
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 895 koja se formira od kat.čest.br. 890, 895 i dijelova kat.čets.br. 891 i 894 k.o. Držimurec u Držimurcu 63.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– PATRICIJA MARODI
HR-40321 Mala Subotica, DRŽIMUREC 63
Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: irena.vabec@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content