REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/21-05/000022

URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0004

Čakovec, 16.11.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJANA VORIH, DE-40000 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, EBERHARDSTRASSE 35

– dostavlja se

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
 • uporabu građevina stambene, pomoćne i gospodarske (poljoprivredne) namjene

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1117 k.o. Palovec koja se formira od kat.čest.br. 1115, 1116, 1117 i 1118 k.o. Palovec u Palovcu

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.11.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
 • Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 2. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  MARIJANA VORIH

DE-40000 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, EBERHARDSTRASSE 35

–  MARIJAN NOVAK – opunomoćenik

HR-40000 Čakovec, USKA 1

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: irena.vabec@medjimurska-zupanija.hr