Stotinjak sudionika Civilne zaštite Međimurske županije sudjelovalo je na Županijskoj vježbi civilne zaštite „Drava 2021.“ održanoj na rijeci Dravi nizvodno od Hidroelektrane Dubrava, sa zadaćom spašavanja i evakuacije osoba čamcima iz poplavnog područja te punjenja i postavljanja brana koje štite od poplave.

Zemljopisni položaj Međimurske županije i bogatstvo vodama daju velike mogućnosti, ali ujedno i čine opasnost od poplava koje bi mogle ugroziti gotovo dvije trećine područja županije. Stoga je potrebno veliku pažnju posvetiti mjeri zaštite i spašavanja od poplava, posebno u njenom preventivnom dijelu.

Scenarij vježbe civilne zaštite simulirao je vodeni val uzrokovan obilnim kišama usred čega je porastao nivo vode u rijeci Dravi, te je bilo potrebno obaviti evakuaciju osoba zarobljenih na drugoj strani obale rijeke, izvršiti potragu za unesrećenim osobama te spasiti osobe iz vode. Cilj vježbe „Drava 2021.“ bila je provjera uvježbanosti, pripravnosti, usklađenosti i brzine aktiviranja djelovanja operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite Međimurske županije u slučaju spašavanja na vodi kao i obrane od poplave te provjera međusobne koordinacije između žurnih službi i provjera njihove osposobljenosti, funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu te prezentacija opreme koju posjeduju.

Zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec rekao je kako je dojmljivo vidjeti spremnost i uvježbanost naših operativnih snaga, kao i da je ovo bila prilika demonstracije opreme naših timova koji vrše spašavanje poplavljenih područja.

U pokaznoj vježbi uz Stožer civilne zaštite Međimurske županije, sudjelovali i Policijska uprava međimurska, OKCP, PP Prelog, Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Dobrovoljna vatrogasna društva općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba i Donja Dubrava, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Čakovec, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije kao i ostale udruge od interesa za sustav civilne zaštite.