Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o isplati novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020.

Datum objave: 18. listopada 2021.

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21.), Odluke o dodjeli nagrade studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/21.) i Javnog poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. od 02.08.2021., zamjenik koji obnaša dužnost župana Međimurske županije 14. rujna 2021. donosi

ODLUKU
o isplati novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada
za akademsku godinu 2019./2020.

Točka 1.
Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. i prikupljene dokumentacije, pravo na isplatu novčanih nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna stekli su sljedeći studenti:

r.br. PREZIME I IME NAZIV FAKULTETA
1. Balent Valentino Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2. Gudlin Martina Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
3. Zadravec Martina Fakultet Hrvatskih sudija Sveučilišta u Zagrebu
4. Pikl Lorena Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
5. Treska Lea Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
6. Barković Luka Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
7. Posavec Goran Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Bobičanec Stefanie Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9. Posavec Saša Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
10. Horvat Stela Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
11. Pongrac Elizabeta Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. Ščavničar Antonio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. Čavlek Mario Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
14. Bedić Stela Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica
15. Štefić Petra Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
16. Novak Marta Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
17. Gavez Simona Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Točka 2.
Ova Odluka objavit će se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.
KLASA: 402-08/21-03/24
URBROJ: 2109/1-01-21-18
Čakovec, 14. rujna 2021.
zamjenik koji obnaša dužnost župana
Josip Grivec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content