Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

3. sjednica Skupštine Međimurske županije za 7. listopada 2021. godine

Datum objave: 30. rujna 2021.

KLASA: 021-05/21-03/6
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 30. rujna 2021.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m
3. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 7. listopada 2021. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana, Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Josip Grivec, zamjenik župana
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021. GODINE
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
5. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Đurđica Hamer, mag.oec., privremena ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije
6. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA -SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o.
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE UVRŠTAVANJE U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE PROJEKT TE OSIGURANJE SREDSTAVA KOJIM BI SE SPOJILA RIJEKA TRNAVA SA RIJEKOM DRAVOM I KOJIM BI SE USPOSTAVIO STARI PRIRODNI TOK KAO ŠTO JE BILO DO 1950.- TE GODINE
- predlagatelj je Ivan Martan, vijećnik
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Ivan Martan, vijećnik
8. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec pedijatrijske gastroenterologije, ravnatelj Bolnice
9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i prim. Marina Payerl-Pal, dr. med. specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije, ravnateljica Zavoda
10. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur., ravnateljica Zavoda
11. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Branko Vrčić, dr.med.spec.anest. i intenz.med., ravnatelj Doma
12. A)IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI IZ 2020. GODINE
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljice Ljekarne
13. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica, ravnateljica Centra
14. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ODJELA ABDOMINALNE KIRURGIJE
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH PROMETNIH POVRŠINA PRILAZA ZA VOZILA HITNE POMOĆI I PARKIRALIŠTA
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“
D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU PREDMETA NABAVE „INFUZIJSKE OTOPINE“
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
16. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI JASMINI POSEDI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI JANI VRBANEC
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
17. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA-e D.O.O. U 2020. GODINI
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Siniša Šalamon, direktor REDEA – e d.o.o.
18. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Ivan Vinković, dipl.ing.građ., direktor MIN-a
19. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta
20. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA, ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI
- predlagatelj je zamjenik župana Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Josip Grivec, zamjenik župana i Mladen Kanižaj, dipl.ing., županijski vatrogasni zapovjednik
21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora
22. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora
Materijali za 3. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r.


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content