Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Datum objave: 8. rujna 2021.

KLASA: 112-02/21-02/2
URBROJ: 2109/1-01-21-26
Čakovec, 7. rujna 2021.
Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, objavljenog u Narodnim novinama broj 87/21 od 4. kolovoza 2021. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije, u dijelu koji se odnosi na:
- točku 2. – pročelnik Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
- točku 8. - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjesecai
- točku 9. – pročelnik Službe za poslove župana - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca i
- točku 10. – pročelnik Službe za unutarnju reviziju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
2. U preostalom dijelu javnog natječaja tekst ostaje nepromijenjen.
3. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ž U P A N
Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content