Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.

Datum objave: 24. kolovoza 2021.

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu, Međimurska je županija 20. siječnja 2021. godine raspisala Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu.
U postupku pripreme Prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, zaključeno je da se neke od predloženih aktivnosti, zbog posebnih uvjeta nametnutih epidemiološkim okolnostima, nisu mogle realizirati ili se realiziraju u izmijenjenim okolnostima. Zbog toga se raspisuje

DOPUNSKI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.
Na ovaj dopunski poziv svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije, kao i oni predlagači koji su se javili na prethodni poziv, ukoliko imaju dopune i izmjene već kandidiranih programa ili ih žele zamijeniti novim ili značajnije modificiranim programom.
II.
Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnica se nalazi na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
Prijavitelji iz prethodnog poziva ne moraju dostavljati novu dokumentaciju ukoliko nije došlo do bitnih promjena.
III.
Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
IV.
Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje i kulturu, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.
Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 1. rujna 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 612-01/21-02/1
URBROJ: 2109/1-01-21-3
Čakovec, 23. kolovoza 2021.
Prilozi:

(Za spremanje dokumenata možete koristiti desni klik i Spremi vezu kao)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content