Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava za programe/projekte poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2021. godini

Datum objave: 28. svibnja 2021.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19. i 3/20.) i članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 26/10., 4/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.) Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje (dalje u tekstu - Povjerenstvo) od 25. svibnja 2021. godine donosi

O D L U K U
o dodijeli financijskih sredstava za programe/projekte poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2021. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom, na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2021. godini (KLASA: 402-08/21-02/14 URBROJ: 2109/1-01-21-1 od 30.03.2021.)
i prijedloga Povjerenstva, dodjeljuju financijska sredstva za poljoprivredne udruge u iznosu od 470.778,60 kuna, za potrebe dvadesetičetiri (24) udruga koje su se javile na Javni natječaj i koje provode projekte na području Međimurske županije.
Članak 2.
Isplata odobrenih financijskih sredstava izvršiti će se na teret Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu, Razdjela 004 - Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, 00402 Odsjek za poljoprivredu i turizam, Program 1006, Poljoprivreda A100604 Unapređenje i razvoj lovišta i A100605 Program potpora u poljoprivredi, podskupina 38119-11 Ostale tekuće donacije - Potpore poljoprivrednim udrugama.
Članak 3.
Visina odobrenih novčanih sredstava prema odobrenim programima/projektima prikazana je u Tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Međimurska županija i Udruge iz Tablice 1. sklopit će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programa/projekta poljoprivrednim udrugama kojim će biti definirana prava i obveze za svaku pojedinu stranu.
Članak 5.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. – 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19. i 3/20.).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj web stranici Međimurske županije.
KLASA: 402-08/21-03/18 
URBROJ: 2109/1-01-21-2
Čakovec, 26.05.2021.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

Tablica 1.
Br. NAZIV UDRUGE PROJEKT IZNOS SUFINANCIRANJA
1. Udruga Međimurski konjari, Čakovec Promocija konjogojstva zaštita i uzgoj međimurske i druge zaštićene pasmine te kulturna, rekreacijske i sportska promocija MŽ 15.000,00
2. Društvo vinogradara i vinara Međimurja HORTUS CROATIAE Urbanovo - otvoreni podrumi 15.000,00
3. LD "Trčka" Čakovec Unapređenje i razvoj lovstva 23.400,00
4. LD "Prepelica" Prelog Unapređenje i razvoj lovstva 23.583,00
5. LD "Srnjak" Macinec Unapređenje i razvoj lovstva - revitalizacija sitne divljači 18.095,00
6. LD "Fazan" Hodošan Unapređenje i razvoj lovstva 23.673,00
7. Udruga pčelara Međimurske županije "Agacija", Čakovec Razvoj i promidžba pčelarstva Međimurske županije 20.000,00
8. LD "Srnjak" Donji Kraljevec-Goričan Unapređenje i razvoj lovstva 18.603,00
9. LD "Jastreb" Domašinec Unapređenje i razvoj lovstva 29.037,00
10. LD "Patka" Donji Vidovec Unapređenje i razvoj lovstva 19.179,00
11. LD "Fazan" Draškovec Unapređenje i razvoj lovstva 16.531,80
12. LD "Fazan" Štrigova Unapređenje i razvoj lovstva 16.360,80
13. LD "Prepelica" Mala Subotica Unapređenje i razvoj lovstva 26.929,80
14. LD "Fazan" Nedelišće Unapređenje i razvoj lovstva 15.154,80
15. LD "Fazan" Dekanovec Unapređenje i razvoj lovstva 36.670,00
16. Lovački savez Međimurske županije Unapređenje i razvoj lovstva 2.000,00
17. LD "Zec" Vratišinec Unapređenje i razvoj lovstva 21.816,00
18. LD "Trčka" Sveti Martin na Muri Unapređenje i razvoj lovstva 23.361,00
19. LD "Srndač" Selnica Unapređenje i razvoj lovstva 7.714,80
20. LD "Šljuka" Gornji Mihaljevec Unapređenje i razvoj lovstva 15.051,00
21. LD "Zec" Čakovec Unapređenje i razvoj lovstva i lovnog streljaštva 22.579,80
22. Udruga uzgajivača svinja Međimurja, Čakovec Okusi z' mojega grunta - 3. Kolinski obed 20.000,00
23. Udruga za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda Međimursko autohtono blago - bučino ulje - smaragd Međimurja 9.000,00
24. LD "Jarebica" Kotoriba Izgradnja lovačkog doma 32.038,80
    UKUPNO 470.778,60

Odluka župana

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content