Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta STJEPAN ĐURKIN

Datum objave: 17. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000038
URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0012
Čakovec, 17.05.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
STJEPAN ĐURKIN, HR-40318 DEKANOVEC, ULICA MARKA KOVAČA 14A
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine - gospodarska građevina - spremište poljoprivrednih proizvoda i strojeva
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2406/1 k.o. Dekanovec (Dekanovec, Marka Kovača).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.05.2021. godine u 09:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– STJEPAN ĐURKIN
HR-40318 DEKANOVEC, ULICA MARKA KOVAČA 14A
Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: zeljka.cmrecnjak@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content